سفارش تبلیغ
صبا

بدون شرح....

جمعه 86/9/23 3:48 صبح| | نظر

شاهان حاکم بر مردم اند و دانشمندان حاکم بر شاهان ( امام صادق علیه السلام )