سفارش تبلیغ
صبا

در گوشی با خدا

اومدم خدا

خدایا سلام. منم . میدونم که منو میشناسی . مزاحم همیشگی. خودمونیم خدا. مزاحم یا مراحم؟ جون من خدا . میدونم .مراحم. آخه تو خدایی . نمیتونی که نباشی. تو خدای منی . خدااااااااااااااااااااااااااا .

میدونی خدا . آره میدونی. بنا بر همون که گفتم .تو خدایی و میدونی.

دلم میخواس دردو دلام رو با تو تو وب بنویسم تا دیگران هم بخونن. میخواستم بلند بلند باهات حرف بزنم تا همه بدونن که من چه خدای خوبی دارم . تا همه بدونن که یکی دارم که میتوننم راحت باهاش حرف بزنم . هروقت صداش میکنم جوابم رو میده. دوست دارم خدا بابت همه چیز ازت ممنونم.

اما خداجون میدونم که کوتاهی کردم و زدم زیرش و این مدت طولانی تنهایی باهات حرف زدم. خصوصی خصوصی. اما اگه اجازه بدی میخوام از این به بعد یکم بلند تر حرف بزنیم که تا اون ور هم صدای خنده هامون رو بفهمن. تا همه باورشون بشه که خدای من خدای همه هس . هر کی صداش کنه جوابشو میده . هر کی باهاش حرف بزنه به حرفاش گوش میده و  هرکی باخداش حال کنه... . خدا با همه میخنده. با همه .

کدوم ور؟ اون ور دیگه اون ور. یه نیگا بنداز میفهمی . اون رو. باز هم نفهمیدی؟ عیب نداره این یکی رو من هم نفهمیدم!!!